Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje inspekcji farmaceutycznej, nakładające karę w wysokości 40 000 zł na spółkę Super-Pharm, za naruszenie zakazu reklamy aptek. Zarówno WIF, jak i GIF uznały, że reklamy telewizyjne drogerii Super-Pharm promowały również apteki o tej samej nazwie. Po 4 latach od wszczęcia postępowania przez Inspekcję Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zarówno GIF jak i WIF wydali swoje decyzje dopuszczając się obrazy przepisów postępowania administracyjnego. A w szczególności chodziło o niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętą przez Sejm Ustawą o zawodzie farmaceuty inspekcja będzie mogła zawiesić funkcjonowanie apteki na 3 miesiące z rygorem natychmiastowej wykonalności. A co jeśli, tak jak w powyższej sprawie, po 4 latach okaże się, że WIF nie wyjaśnił wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy? Apteka pewnie już od dawna nie będzie istnieć. Niestety urzędnicy z Inspekcji za swe uchylane przez Sądy błędne decyzje nie ponoszą żadnych konsekwencji.

Więcej na: mgr.farm

Wyrok: orzeczenia.nsa.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This