Rozszerzenie katalogu usług aptek o dziewięć nowych wyszłoby na dobre pacjentom, farmaceutom, aptekom i NFZ – wynika z raportu Związku Pracodawców Aptecznych.

W raporcie, opracowanym na podstawie danych PEX Pharma Sequence, podkreślono, że apteka jest często placówką pierwszego wyboru dla pacjentów: dostępną bez kolejek, blisko miejsca zamieszkania. W raporcie opisano przykłady 9 usług, które mogłyby rozszerzyć obecnie dostępny katalog. Są to: programy profilaktyczne, wykonywanie badań kontrolnych, szczepienia, doradztwo w zapobieganiu uzależnieniom, doradztwo żywieniowe, dowóz leków do domu, działalność edukacyjna, spersonalizowany system dozowania leków czy nauka obsługi i wynajem sprzętu medycznego. Przedstawiciele raportu podkreślają, że usługi te zostały wskazane jako preferowane przez ponad dwa tysiące polskich aptek biorących udział w ankiecie, przeprowadzonej na potrzeby raportu.

Więcej na: www.rp.pl

Pin It on Pinterest

Share This