Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym komentarzem mec. Bartłomieja Sasina na łamach Rzeczpospolitej dotyczącym procedowanego obecnie w Sejmie projektu Ustawy o zawodzie farmaceuty.

– Projekt ustawy przewiduje możliwość natychmiastowego unieruchomienia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku naruszenia samodzielności farmaceuty. W skutek nieprecyzyjnych sformułowań, np. konflikt personalny może zakończyć się zamknięciem apteki. Wprowadzanie takich rozwiązań, i to w trakcie pandemii COVID-19, w której apteki odgrywają niezwykle istotną rolę, wydaje się nieodpowiedzialne. – czytamy w artykule.

Miejmy nadzieję, że decydenci w dobie pandemii COVID-19, zamiast wprowadzać regulacje ułatwiające likwidacje aptek i utrudniające ich prace, będą pracować nad rozwiązaniami, które faktycznie polepszą sytuację pacjentów, farmaceutów oraz aptek, podsumowuje autor.

Więcej na: www.rp.pl

Pin It on Pinterest

Share This