Jak podaje Rzeczpospolita liczba placówek powoli i systematycznie spada, ale szans na zmianę restrykcyjnej ustawy „apteka dla aptekarza” w zasadzie nie ma. Liczba aptek od wejścia ustawy „apteka dla aptekarza” w 2017 r. spadła o ponad 1,2 tys. – wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute. Oznacza to, że jest ich wciąż ponad 12,3 tys. Z raportu wynika, że 43 proc. aptek należy do sieci, ale do sieci z udziałem kapitału zagranicznego należy tylko 6,7 proc. ogólnej ich liczby.

Zaledwie 16 proc. punktów z kolei jest prowadzone przez indywidualnych aptekarzy. Jak wynika z raportu WEI 10 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce to apteki działające we franczyzie, 11 proc. należy do tzw. sieci wirtualnych – należą do indywidualnych właścicieli, ale prowadzą skoordynowaną działalność i są zarządzane przez firmę, a 7 proc. stanowią apteki indywidualne, działające w różnego rodzaju grupach zakupowych. 13 proc. to mikrosieci, od dwóch do czterech aptek.

Więcej na: www.rp.pl

Pin It on Pinterest

Share This