Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystosował do Ministra Zdrowia pismo z prośbą o objaśnienia prawne dotyczące wykładni art. 11 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne.

Chodzi o przepisy, które po 1 sierpnia 2019 roku miały uniemożliwić łączenie działalności leczniczej z obrotem lekami.

Podmioty takie miały obowiązek poinformowania Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o rezygnacji z prowadzenia apteki albo wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – pod rygorem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Rzecznik pyta czy w związku z faktem nie poinformowania do 1 sierpnia 2019 roku o rezygnacji przedsiębiorców z działalności leczniczej WIF w trakcie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia np. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub o wykreślenie z rejestru pośredników w obrocie lekami może wydać przedmiotową decyzję bez weryfikacji czy rzeczywiście doszło do łączenia przez przedsiębiorcę działalności leczniczej z działalnością polegającą na obrocie lekami?

Więcej na: www.rynekaptek.pl

Pin It on Pinterest

Share This