Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprezentowało swój raport nt. wpływu zmian przepisów prawa farmaceutycznego na prowadzenie aptek ogólnodostępnych 7 września br., podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dotyczy on głównych problemów w zakresie stosowania przepisów prawa farmaceutycznego, z którymi do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszali się przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne. Wśród nich znalazły się sprawy dotyczące zmiany zezwoleń na apteki, wydane przed “apteką dla aptekarza”, kwestie dotyczące franczyz aptecznych oraz zakazu reklamy aptek.

W raporcie opisano główne problemy w stosowaniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, z którymi do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszali się przedsiębiorcy prowadzący apteki. Autorzy raportu prezentując skalę występowania przedmiotowych problemów ujęli w formie tabelarycznej ilość postępowań prowadzonych przez inspekcję farmaceutyczną w latach 2017-2021 oraz przedstawili problematykę sporów przedsiębiorców z organami inspekcji farmaceutycznej, w których interwencje podejmował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w latach 2019-2021. W raporcie zaprezentowano stanowisko Rzecznika przedstawiane w ww. postępowaniach oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych reprezentujące kształtujące się linie orzecznicze.

Raport

Więcej na: rzecznikmsp.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This