W Unii Europejskiej/EFTA nie ma jednolitego, ani nawet dominującego, modelu regulacji rynku aptecznego. Można wyróżnić dwa podstawowe modele: grupę państw charakteryzujących się restrykcyjnym podejściem do działalności na rynku aptecznym i równie liczną grupę państw utrzymujących liberalny model rynku aptecznego, pozbawiony zasadniczych ograniczeń przy podejmowaniu działalności.

Pobierz Raport – Ograniczenia na rynku aptecznym w EU

Pin It on Pinterest

Share This