Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth think-tank sieciowy, rekomendujący zmiany prawne w obszarze zarządzania gospodarką i państwem, przygotował raport poświęcony detalicznemu i hurtowemu obrotu lekami pt. „Kto ukradł Polakom apteki?”

– W raporcie opisujemy decyzje polityczne i siły nacisku ograniczające dostępność leków ratujących życie Polaków. Przy bardzo rozproszonym rynku aptecznym (do 3 największych sieci należy tylko 8% aptek), wykształcił się w Polsce wysoce skoncentrowany kapitałowo rynek hurtowej dystrybucji leków (3 największe hurtownie kontrolują 80-88% rynku). Od 2016 r., gdy koncentracja hurtowej dystrybucji wynosiła 70%, jej poziom wzrósł o kilkanaście punktów procentowych. Tak wielka strukturalna dysproporcja segmentów rynku dystrybucji leków wpływa na zachwianie relacji pomiędzy podmiotami rynku hurtowego i detalicznego, znacząco uprzywilejowując duże, pełnozakresowe hurtownie leków wobec słabo zintegrowanego rynku aptecznego. – czytamy w komunikacie Forum Prawo dla Rozwoju

Interesom pacjentów nie służy ustawowe zamknięcie rynku ani administracyjne ograniczanie konkurencji. Każde ograniczenie konkurencji w sektorze dystrybucji leków stanowi moralny hazard prowadzący do zachwiania bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

W raporcie wskazane jest, iż naruszenia niezależności farmaceutów oraz nierównowaga pozycji przetargowej na rynku dystrybucji leków powinny skłonić polityków do wyrównania pozycji pomiędzy aptekami a hurtowniami. Istotnego wzmocnienia wymaga pozycja podmiotów detalicznych oraz uporządkowania i eliminacji rynkowych nadużyć po stronie dystrybutorów hurtowych. Tworzenie się powiązań wertykalnych pomiędzy hurtowniami, a uzależnionymi od nich aptekami nie jest rozwiązaniem optymalnym i rodzi obawę o przyszły kształt rynku.

Więcej na: law4growth.com

Pin It on Pinterest

Share This