Według opublikowanego 2 czerwca raportu Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2020 r. działalność prowadziło 12,1 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 59,1 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.

Jednym z głównych wniosków raportu jest informacja zmniejszającej się stale liczbie aptek o 1,9 proc w porównaniu z rokiem 2019. Ponadto z raportu wynika również:

  • Wzrost liczby magistrów farmacji pracujących w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych w porównaniu z 2019.
  • Na 1 aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny w 2020 roku przypadało w skali kraju 2 897 osób
  • W aptekach i punktach aptecznych pracowało w minionym roku 26,2 tys. magistrów farmacji i 32,9 tys. techników farmaceutycznych.

Więcej na: stat.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This