Kolejny raport przygotowany przez jedną z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie obnaża skutki „apteki dla aptekarza”. Autorzy raportu wskazują że rok 2020 przyniósł kolejny, silny, znaczny spadek liczby aptek. Jest ich o rekordowe 828 mniej niż przed rokiem i 1,8 tys. mniej niż trzy lata temu. Według obliczeń Grant Thornton (na podstawie danych z Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych i Punktów Aptecznych), w 2020 roku utrzymał się trend spadku liczby aptek w Polsce. Ubyło 828 podmiotów, z 14181 na koniec 2019 roku do 13353 na koniec 2020 roku.

– Jak wynika z naszych wcześniejszych raportów, konsekwencją nowelizacji przepisów jest (przewidywane zresztą przez branżę) ograniczenie liczby aptek funkcjonujących na rynku. W jakim tempie spada obecnie liczba czynnych na rynku aptek? Jak ograniczenie liczby aptek oraz pandemia wpływają na sytuację na rynku, w tym na zachowania konsumentów? – zastanawiają się autorzy raportu.

Więcej na: grantthornton.pl

Pin It on Pinterest

Share This