Projekt UoZF trafił do Sejmu 3 lutego br. (druk nr 238). W dniu dzisiejszym (12 lutego) został skierowany do I czytania.

Projekt dotyczy kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego przez doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

Więcej na: sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This