18 lipca sejmowa Komisja Zdrowia rozpoczęła prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Celem nowelizacji jest taka zmiana art. 86a PF, która dopuści dalsze zaopatrywanie w leki (w drodze sprzedaży) podopiecznych domów pomocy społecznej (DPS), domów dziecka czy organizacji pożytku publicznego.

W posiedzeniu Komisji brali również udział przedstawiciele Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Podczas prac legislacyjnych zwróciliśmy uwagę na brak zgodności ww. przepisu z instytucją recept weterynaryjnych. Mogą one bowiem występować także jako odpowiednik tradycyjnego zapotrzebowania, gdzie leki zostają nabyte w celu stosowania u zwierząt przez wystawiającego receptę lekarza weterynarii przy wykonaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej (recepty ad usum proprium). Wobec faktu, że gabinet weterynaryjny nie jest podmiotem leczniczym, jak np. gabinet lekarski, podmioty takie mają – na podstawie art. 86a ust. 1 pkt. 4 – dostępność do ograniczonego asortymentu w sprzedaży aptecznej.

W związku z tymi wątpliwościami, aby zabezpieczyć farmaceutów i właścicieli aptek przed ewentualnymi karami, Związek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Mogą to uczynić posłowie poprzez uchwalenie odpowiedniej poprawki lub Minister Zdrowia wydając stosowny komunikat.

Transmisja posiedzenia Komisji na: sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This