Polska Federacja Szpitali apeluje do Ministerstwa Zdrowia o pilną nowelizację Prawa farmaceutycznego aby umożliwić wprowadzenie sprzedaży wysyłkowej leków dostępnych na receptę, pacjentom po 60 roku życia objętym kwarantanną.

– Wierzymy, że proponowane rozwiązanie pozwoli na realizację społecznie ważnych potrzeb tj. zapewnienie dostępności do farmakoterapii osobom poddanym kwarantannie oraz seniorom przy jednoczesnym usprawnieniu izolacji tych osób w warunkach domowych, pozwoli na uratowanie zdrowia i życia wielu osób. – czytamy w oświadczeniu organizacji.

Więcej na: pfsz.org

Pin It on Pinterest

Share This