Pandemia Covid-19 wciąż ma wpływ na gospodarkę, w tym rynek apteczny, który w czerwcu br. zanotował kolejny spadek wartości sprzedaży o 7,3 proc. Zmniejszyła się także liczba pacjentów. Względem czerwca roku 2019 apteki odwiedziło ich o ponad 15 proc. mniej.

Po krótkim, dwutygodniowym szturmie na apteki w marcu, kwiecień i maj przyniosły gwałtowny spadek obrotów i liczby pacjentów. Trend ten nie odwrócił się także w czerwcu. Co ważne, spadkom obrotów towarzyszył gwałtowny wzrost kosztów prowadzenia aptek, spowodowany koniecznością przystosowania ich do pracy w warunkach pandemii.

– Po dwucyfrowych spadkach wartości sprzedaży w kwietniu i maju, w czerwcu 2020 wartość sprzedaży w porównaniu z czerwcem 2019 jest niższa o 7,3%. Liczba pacjentów w aptekach w dalszym ciągu jest zdecydowanie niższa niż przed wybuchem pandemii – w czerwcu w porównaniu z rokiem poprzednim była o 15,7% niższa. Obrót statystycznej apteki wyniósł 195 tys. zł i był o 2,5% niższy względem czerwca 2019. To wszystko oraz rosnące koszty prowadzenia apteki mają wpływ na spadającą rentowność aptek – komentuje Maciej Rek, analityk PEX PharmaSequence.

Liczba sprzedanych opakowań w czerwcu 2020 była o ponad 15 milionów niższa niż w czerwcu ubiegłego roku, co stanowi spadek o 11,6 proc. rdr.

– Sytuacja, z którą mamy do czynienia jest bardzo poważna. Już przed epidemią co czwarta apteka w Polsce była nierentowna. Załamanie rynku i wzrost kosztów – oba czynniki wywołane pandemią – z pewnością przyczynią się do pogorszenia tych wskaźników – podkreśla Marcin Piskorski, Prezes Zarządu ZPA PharmaNET.

Pin It on Pinterest

Share This