Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem mec. Macieja Konarowskiego z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński dotyczącym opieki farmaceutycznym w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty.

Zdaniem adwokata dobrze się stało, że ustawodawca podjął próbę uregulowania opieki farmaceutycznej. Jednak zaprezentowana w projekcie ustawy koncepcja wymaga dopracowania. Raczej powinien być to dobry start do dyskusji niż gotowy, ostateczny projekt.

„Truizmem jest twierdzenie, że dobrze zorganizowana opieka farmaceutyczna, będzie nie tylko realną korzyścią dla pacjentów, ale także pozwoli odciążyć lekarzy, pielęgniarki oraz budżet państwa. Dlatego tak istotne jest, by wprowadzenie opieki farmaceutycznej zostało poprzedzone wnikliwą analizą obecnego stanu rzeczy oraz lustracją systemów opieki farmaceutycznej funkcjonujących z powodzeniem w innych krajach.” – czytam w artykule.

Więcej na: prawo.pl

Pin It on Pinterest

Share This