Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP w dniu 3 października br. została podpisana ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, implementująca przepisy unijnej dyrektywy antyfałszywkowej oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2016/161.

Jako farmaceutów cieszy nas fakt, iż sankcje finansowe za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów, których celem jest zwalczania zjawiska wprowadzania do obrotu sfałszowanych leków, będzie nakładana na aptekę dopiero od 1 lipca 2020 r., a jej maksymalna wysokość nie przekroczy 20 tys. zł.

Ustawa m. in. wprowadza również nowe zadania oraz kompetencje Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych związane z nadzorem nad realizacją obowiązków podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców lub importerów produktów leczniczych, przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne oraz podmiotów uprawnionych do detalicznego obrotu produktami leczniczymi.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1. art. 1 pkt 7 w zakresie art. 77a ust. 4 oraz pkt 14 i 15, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
  2. art. 6, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 września 2019 r.

Więcej na: prezydent.pl

Pin It on Pinterest

Share This