Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami że, nie ma żadnych szans na to, by ustawa o zawodzie farmaceuty trafiła pod obrady rządu przed wyborami.

Minister tłumaczy, że nie można dopuszczać do sytuacji w której tak ważna dla systemy ochrony zdrowia ustawa nie jest spójna z innymi aktami i regulacjami już obowiązującymi. Jest to reakcja m. in. na opinię Rządowego Centrum Legislacji, w której to prawnicy zauważyli, że projekt „kłóci się” z ustawą o izbach aptekarskich oraz Prawem farmaceutycznym.

Więcej na: www.isbzdrowie.pl

Pin It on Pinterest

Share This