Poseł Waldemar Andzela wystąpił z interpelacją dotyczącą stosowania reguł wprowadzonych w ramach tzw. „Apteki dla Aptekarza” do zezwoleń wydanych przed reformą. Dopiero w ostatnim czasie zaczęła się kształtować linia orzecznicza, która być może położy kres wątpliwościom interpretacyjnym.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego z 2017 roku dokonała podziału na zezwolenia funkcjonujące na „starych” oraz na „nowych” zasadach. W ocenie posła, w Polsce istnieje jednoznaczna linia orzecznicza oraz interpretacja przepisów, zaś działa WIF stanowią „odmienną wykładnię”.

Więcej na: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This