W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Zmiany weszły w życie w sobotę, a to oznacza, że osoby realizujące e-receptę mogą już poprawiać błędy, które się na niej znajdą.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie recept dotyczą § 10 ust. 1 i ust. 2. W każdym z nich we wprowadzeniu do wyliczenia skreślono wyrazy „w postaci papierowej”.

W liście do Ministerstwa Zdrowia przygotowanym wraz z Konfederacją Lewiatan opisaliśmy problemy z realizacją błędnie wypisywanych e-recept. Uwagi naszych organizacji poparte były doświadczeniami zebranymi od aptekarzy, od momentu wejścia w życie projektu pilotażowego. Praktyka pokazała, że podczas wypisywania recept w wersji elektronicznej lekarzom zdarza się popełniać błędy, które na podstawie obowiązujących przepisów uniemożliwiają ich realizację.

Tak szybka reakcja Ministerstwa Zdrowia jest dla nas bardzo ważna. Mamy nadzieję, że resort podejdzie równie sprawnie do innych zgłaszanych przez nas kwestii.

Więcej na: mgr.farm

Pełna treść rozporządzenia: Dziennik Ustaw

Pin It on Pinterest

Share This