Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że rząd udzieli finansowego wsparcia w celu informatyzacji polskich aptek – związanej z wdrażaniem e-recepty.

MZ zaproponowało możliwość podwójnego uznania za koszt tych wydatków, które zostały od początku 2018 roku poniesione przez daną aptekę na sprzęt IT oraz oprogramowanie.

Wsparcie finansowe dotyczyć będzie sprzętu potrzebnego do obsługi e-recepty, czyli komputerów, monitorów, a także oprogramowania (istotne – nie będzie dotyczyć to skanerów niezbędnych do wdrożenia NMVS). Katalog produktów w najbliższym czasie zostanie doprecyzowany.

Plan wsparcia finansowego zakłada możliwość pomocy dla wszystkich aptek, które w 2018 roku dokonały zakupu sprzętu IT i płacą podatki w Polsce, ponieważ wsparcie dotyczy możliwości odliczenia pewnych kwot od podatku.

Wstępnie określone zostały też założenia, które mówią, że jeden przedsiębiorca (rozumiemy, że chodzi o przedsiębiorcę posługującego się konkretnym NIP) może dodatkowo odliczyć 19% podatku od zakupu sprzętu komputerowego:
• za kwotę 3500 zł na jedno stanowisko komputerowe,
• na 4 stanowiska w jednej aptece,
• maksymalnie na 4 apteki.

Datą krańcową skorzystania z tego wsparcia jest 31 grudnia 2018 r.

Więcej na: www.gov.pl/web/zdrowie 

Pin It on Pinterest

Share This