3 czerwca 2022 r. odbył się II Kongres pn. „Pacjent w Centrum Uwagi”. Podczas spotkania dyskutowano na temat sytuacji pacjentów w polskim systemie zdrowia, roli farmaceutów w opiece nad pacjentem i zasadności zacieśnienia ich współpracy z lekarzami.

Inspiracją do zorganizowania kongresu była analiza sytuacji pacjentów w krajach wysokorozwiniętych, gdzie ścisła współpraca między lekarzem, pacjentem i farmaceutą umożliwia zapewnienie kompleksowej opieki medycznej pacjentowi. W krajach Zachodu opieka farmaceutyczna działa już od wielu lat. Farmaceuci są tam zaangażowani w przegląd leków, konsultacje w kwestii uzależnień czy w porady zdrowotne. Polscy farmaceuci też postulowali o wdrożenie farmaceutycznej opieki nad pacjentem.

Więcej na: www.se.pl

Pin It on Pinterest

Share This