Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi. Jak czytamy w oświadczeniu, GIF nie neguje możliwości i zasadności zawierania umów franczyzowych przez podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną. Działalność taka jest dozwolona pod warunkiem nienaruszenia przepisów określonych w Prawie farmaceutycznym.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi. Komunikat powstał z wykorzystaniem wyników prac zespołu roboczego działającego przy GIF, w skład którego weszli przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej na: www.gov.pl/web/gif/

Pin It on Pinterest

Share This