28 kwietnia br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty, zgłoszonego przez posła Lewicy, Krzysztofa Śmiszka. Zakładał on nadanie farmaceutom ochrony prawnej na równi z funkcjonariuszami publicznymi.

Podczas prac Komisji Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski negatywnie zarekomendował projekt ustawy przedstawiając jednocześnie stanowisko Rządu zmieniające projekt ale uwzględniające intencje proponowanych zmian.

W tej sytuacji posłowie zaproponowali zmiany, zgodnie z uwagi przedstawionymi w stanowisku rządu. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos zgłosił poprawkę, która oddaje ideę wnioskodawcy i czyni zadość uwagom przedstawionym w stanowisku rządu, m.in. poprzez rozszerzenie tego zakresu również na techników farmaceutycznych, w związku z wykonywaniem usług farmaceutycznych związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Link do posiedzenie Komisji Zdrowia: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest