Na rynku aptecznym cały czas utrzymuje się trend spadkowy. Na początku lutego w Polsce funkcjonuje 13 125 aptek, to jest o 78 mniej niż przed miesiącem. Co ciekawe ubyło też 10 punktów aptecznych.

Pełna statystyka na dzień 1 lutego 2019 przedstawia się następująco (vs 2 stycznia 2019):

– liczba aptek ogólnodostępnych aktywnych – 12 867 (-72)
– liczba aptek aktywnych ze sprzedażą internetową – 258 (-6)
– liczba aptek – status „oczekująca” – 11 (+3)

– liczba punktów aptecznych aktywnych – 1293 (-10)
– liczba punktów aptecznych prowadzących sprzedaż internetową – 5 (0)
– liczba punktów aptecznych – status „oczekujący” – 5 (0)

– apteki szpitalne – 248 (+3)
– apteki zakładowe – 17 (+1)
– działy farmacji szpitalnej – 962 (+4) i 10 ze statusem „oczekujący” (-1)

– apteki szpitalne bez zgody – 309 (-4)
– apteki szpitalne MON – 1
– apteki szpitalne MON bez zgody – 13 (0)
– działy farmacji MON – 5 (0).

Więcej na: Rynek Aptek

Pin It on Pinterest

Share This