W najbliższy poniedziałek 14 września br. o godzinie 15:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Podkomisji do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronach internetowych Sejmu, przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja prac nad rządowym projektem ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 238).

Przypomnijmy, że zasadniczym celem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych w dokumencie rządowym „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022” w zakresie, w jakim dotyczą one spraw związanych z usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego farmaceuty, jak również uregulowania zasad wykonywania tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Więcej na: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This