W piątek 15 stycznia odbyło się wspólne Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Lekowej i Zespołu Parlamentarnego ds. Ochrony Konsumentów i Przedsiębiorców. Głównym tematem było zapoznanie się z wnioskami z raportów dotyczących regulacji prawnych na rynku farmaceutycznym, aktualnej struktury rynku aptek w Polsce oraz roli samorządu zawodowego farmaceutów, przygotowanymi przez prof. Roberta Gwiazdowskiego, kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, a także zainicjowanie dyskusji publicznej na temat aktualnej sytuacji w branży farmaceutycznej, działań Inspekcji Farmaceutycznej oraz innych organów i podmiotów funkcjonujących na tym rynku.

„Gorąco zachęcam wszystkich dzisiaj obecnych na posiedzeniu przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji społecznych do kierowania do Zespołu informacji o problemach z jakimi się Państwo borykają” – mówił przewodniczący Jakub Kulesza. – „Postaramy się przeanalizować te przypadki i podjąć odpowiednie działania, korzystając chociażby z uprawnień kontrolnych jakie posiadamy jako Parlamentarzyści”.

Więcej na: www.isbzdrowie.pl

Pin It on Pinterest

Share This