Inspekcja farmaceutyczna ukarała przedsiębiorcę karą w wysokości 4 tys. zł za złamanie zakazu reklamy apteki. Forma reklamy była nietypowa – na pojemnikach na śmieci umieszczano znak firmowy oraz informacje o aptece. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę spółki na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Przedsiębiorca tłumaczył się tym, że spółka nie zlecała umieszczania na pojemnikach na śmieci znaku firmowego i informacji dotyczących apteki, nie finansowała takiej formy informacji oraz nie zawierała żadnej umowy w tym przedmiocie. Nie zarządzała także lokowaniem pojemników na śmieci, jak również nie posiadała żadnych informacji odnośnie ich liczby i lokalizacji w innych miejscowościach.

W uzasadnieniu możemy przeczytać – „Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jest wystarczający do nałożenia kary pieniężnej, nawet jeśli WIF nie poczynił ustaleń w zakresie zlecenia naklejenia plakatów na pojemniki”

Więcej na: Rynek Aptek

Pin It on Pinterest

Share This