We wrześniu ubiegłego roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu nałożył karę w wysokości 20 000 zł na Gminę, w której programie „Karta Seniora” wzięły udział dwie apteki.

Jak pisze W ubiegłym roku Wielkopolski WIF wszczął postępowanie administracyjnie w sprawie naruszenia zakazu reklamy aptek. Naruszenie to polegało na udziale dwóch aptek w programie „Karty Seniora”, stanowiącego element polityki społecznej okolicznej Gminy. Program ten uprawniał osoby starsze – posiadające wspomnianą Kartę – do indywidualnych rabatów na usługi i towary (czytaj więcej: Apteki nie będą honorować kart seniora ze względu na zakaz reklamy).

W trakcie postępowania Inspektorat uzyskał informacje o tym, że dwie apteki zostały Partnerami programu. Posiadacze „Karty Seniora” mogli liczyć w nich na indywidualne rabaty. W każdej z aptek dotyczyły one jednak innego asortymentu. Jedna z aptek naliczała zniżki tylko na preparaty OTC. Druga udzielała ich również na leki nierefundowane, suplementy diety, środki higieniczne i kosmetyki.

W ramach programu informacje o jego Partnerach były dostępne na stronie internetowej oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędy Miasta i Gminy. Materiały te wydrukowano w liczbie około 100 egzemplarzy i dostępne one były od stycznia do kwietnia. W momencie wszczęcia postępowania przez Wielkopolski WIF, z materiałów informacyjnych wyłączono wspomniane apteki.

Właściciel jednej z aptek przyznał w przebiegu postępowania, że wyraził zgodę na udział w programie. Twierdził jednak, że nie posiadał wiedzy, że Gmina będzie informowała o uczestnictwie w nim apteki. Drugi z przedsiębiorców – mimo trzykrotnych wezwań ze strony WIF – nie złożył wyjaśnień w sprawie.

Ostatecznie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu stwierdził, że wszystkie trzy strony postępowania dopuściły się naruszenia zakazu reklamy aptek. Zdaniem WIF program „Karta Seniora” polegający na oferowaniu kart osobom po 60 roku życia, nosił też cechy programu lojalnościowego. Jakkolwiek stanowił on element polityki społecznej realizowanej przez Gminę, to przyczyniał się do zwiększania obrotów aptek. W rezultacie zdaniem WIF przystąpienie do wspomnianego programu oraz informowanie o uczestnictwie w nim stanowiły złamanie zakazu reklamy aptek.

Co ciekawe każdej ze stron postępowania wymierzono inną karę finansową, za stwierdzone naruszenia. Najwyższą karą WIF ukarał Miasto i Gminę – wyniosła ona 20 000 zł. Tak wysoka kara została wymierzona z uwagi na to, że Gmina była inicjatorem programu. To ona tworzyła też materiały promujące oraz same Karty. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący apteki otrzymali kolejno kary w wysokości 10 000 zł i 5 000 zł. Różne wysokości kar w ich przypadku wynikały z zakresu ulg, które zaproponowano pacjentom posiadającym „Kartę Seniora”.

– Ustalając wysokość kary organ wojewódzki wziął pod uwagę stopień i okoliczności naruszenia zakazu, o których mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, czasokres prowadzenia niedozwolonej reklamy oraz jej formę. Ustalenie kary w wysokości odpowiednio 20 000 złotych, 10 000 złotych i 5 000 złotych jest adekwatne do stopnia naruszenia prawa i szkodliwości czynu – czytamy w uzasadnieniu decyzji WIF.

Więcej na: mgr.farm

Pełna treść decyzji Wielkopolskiego WIF

Pin It on Pinterest

Share This