Prezes NFZ opublikował zarządzenie w sprawie korzystania z portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez farmaceutów w celu pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Konieczność wprowadzenia zmian w przedmiotowym zarządzeniu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która dokonuje zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne w zakresie art. 96, nadając nowej grupie zawodowej, jaką są farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, uprawnienia do wystawiania recept refundowanych wystawianych także w postaci papierowej.

W związku z powyższym farmaceuci powinni uzyskać dostęp do Portalu NFZ w celu pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Więcej na: rynekaptek.pl

Pin It on Pinterest

Share This