Jak podaje Polityka Zdrowotna, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia złożył rezygnację. Jest już potencjalny następca – o kogo chodzi? Kolejna zmiana, o której się mówi, polegać może na przekazaniu kompetencji związanych z NFZ innemu członkowi kierownictwa ministerstwa. Król odpowiadał m.in. na wprowadzenie zmian w psychiatrii, ale jak informowaliśmy – powołano właśnie do tego celu pełnomocnika.

Z naszych informacji wynika, że kandydatem na nowego wiceministra może być Waldemar Kraska, szef senackiej Komisji Zdrowia. Kraska jest dobrze oceniany w środowisku i mógłby w resorcie zajmować się m.in. kwestiami związanymi z ratownictwem. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, uzyskał następnie specjalizację drugiego stopnia w zakresie chirurgii. Ale jako parlamentarzysta musiałby być sekretarzem stanu, a tę rolę pełni posłanka Józefa Szczurek-Żelazko. Kraska byłby więc pewnie pełnomocnikiem, podobnie jak Marek Balicki.

Więcej na: politykazdrowotna.pl

Pin It on Pinterest

Share This