Wczoraj, 14 września, w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Podczas prawie 6 godzinnych obrad, przedstawiciele ministerstwa zdrowia, pracownicy biura legislacyjnego i reprezentanci strony społecznej, analizując kolejne zapisy projektu ustawy o zawodzie farmaceuty przepracowali prawie całą treść projektu. Przewodniczący podkomisji mgr farm. Paweł Rychlik (PiS) na kilka minut przed 21 przerwał obrady na 82 artykule projektu i zapowiedział, że prace będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu.

W trakcie prac rozpatrzono kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych do projektu. Niestety wszystkie poprawki przedstawiane przez posłów Konfederacji, Koalicji Obywatelskiej i PSL były regularnie odrzucane. Członkowie podkomisji zagłosowali za przyjęciem wszystkich uwag przygotowanych przez przewodniczącego podkomisji, które dotyczyły przede wszystkim dostosowania zapisów ustawy do sytuacji epidemii (kwestia terminów szkoleń i egzaminów specjalizacyjnych).

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This