Pod koniec czerwca br. trzech posłów Kukiz’15 Maciej Masłowski, Paweł Skutecki i Paweł Szramka przygotowało interpelacje w sprawie nowelizacji ustawy wprowadzającej zasadę „apteka dla aptekarza”.

Posłowie zwracają uwagę na znaczny spadek liczby aptek od momentu wprowadzenia tych kontrowersyjnych przepisów.

Spadek liczby aptek miał miejsce na terenie całego kraju, we wszystkich województwach. Utrzymujący się od półtora roku trend spadku liczby aptek w największym stopniu dotknął wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do usług farmaceutycznych z zasady bywa utrudniony – oceniają autorzy interpelacji.

Posłowie pytają Ministra Zdrowia:

  1. Jakie cele prezentowane w uzasadnieniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego „Apteka dla aptekarza” zostały zrealizowane?
  2. Czy argument o wywozie leków przez sieci apteczne znalazł potwierdzenie?
  3. Czy argument o monopolizacji rynku aptecznego przez sieci lub duże koncerny ma nadal rację bytu?
  4. Czy udało się osiągnąć repolonizację aptek?
  5. Czy Pan Minister rozważa nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne „Apteka dla aptekarza”, aby złagodzić obowiązujące przepisy?
  6. Czy jest uzasadnione w polskich warunkach za sieć apteczną uważać przedsiębiorstwo posiadające 5 aptek?
  7. Jakie działania podejmie Pan Minister, aby zwiększyć liczbę aptek w małych miastach i wsiach oraz przywrócić apteki w 83 wsiach i małych miastach pozbawionych aptek przez przedmiotową ustawę?

Więcej na: sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This