Osoba realizująca receptę będzie mogła poprawić błędnie wystawioną e-receptę. Ministerstwo Zdrowia wysłuchało argumentów Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET i przygotowało projekt rozporządzenia, które zmienia dotychczasowe przepisy.

W liście do Ministerstwa Zdrowia przygotowanym wraz z Konfederacją Lewiatan opisaliśmy problemy z realizacją błędnie wypisywanych e-recept. Uwagi naszych organizacji poparte były doświadczeniami zebranymi od aptekarzy, od momentu wejścia w życie projektu pilotażowego. Praktyka pokazała, że podczas wypisywania recept w wersji elektronicznej lekarzom zdarza się popełniać błędy, które na podstawie obowiązujących przepisów uniemożliwiają ich realizację. Sprawa dotyczy sytuacji takich, jak nieprawidłowe podanie danych pacjenta np. niepełny bądź niewłaściwy adres, ale też nieokreślenie dawkowania lub postaci leku.

Zgodnie z odpowiedzią ministerstwa, błędne e-recepty będzie mogła poprawić osoba realizująca receptę, czyli zarówno magister farmacji jak i technik farmaceutyczny.

Tak szybka reakcja Ministerstwa Zdrowia jest dla nas bardzo ważna. Mamy nadzieję, że resort podejdzie równie sprawnie do innych zgłaszanych przez nas kwestii.

Więcej na: Konfederacja Lewiatan

Pin It on Pinterest

Share This