Z uwagi na fakt, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przewiduje zasadę jego samodzielności przy wykonywaniu zadań związanych z opieką farmaceutyczną, zdaniem BCC projektodawca powinien również uregulować zasady ponoszenia przez farmaceutę odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom.

Zapisy projektu mogą spowodować zwiększenie kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorcy w sytuacji odmowy wydania zmiany Zezwolenia lub samego Zezwolenia. Dodatkowo, obawy budzi sam proces rozpatrywania wniosków, które w ocenie GIF wymagają uzupełnienia lub modyfikacji – opłata będzie pobierana każdorazowo w momencie składania skorygowanego wniosku. 

Proponowane przepisy projektu ustawy mogą prowadzić do niekorzystnych zjawisk na rynku pracy. Pracodawcy mogą niechętnie dokonywać zmian na stanowisku Osoby Odpowiedzialnej w obawie przed ponoszeniem dodatkowych kosztów, co zmniejszy konkurencyjność na rynku pracy i prestiż samego stanowiska. 

Więcej na: rynekaptek.pl

Pin It on Pinterest

Share This