O jakości świadczonej opieki farmaceutycznej a także zagadnieniu rentowności aptek oraz ich otoczenia prawnego dyskutować będą eksperci z Polski, Irlandii, Słowenii, Czech, Chorwacji, Węgier i Rumunii, podczas trzeciej, międzynarodowej konferencji Europejskiej Federacji Sieci Aptecznych: „Opieka farmaceutyczna a bariery w rozwoju aptek”, która odbędzie się 19 października 2022 r. w Warszawie.

Podzielono ją na trzy panele tematyczne poświęcone kwestii regulacji rynkowych i ich wpływu na jakość świadczonej opieki, kwestii promocji produktów leczniczych wobec takich zjawisk, jak samoleczenie pacjentów oraz zdecydowanie najważniejszego wątku, nowych usług w aptekach, takich jak szczepienia czy przeglądy lekowe. Praktyka państw, w których oferuje się takie usługi, pokazuje, że pomagają one pacjentom w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych, poprawiają wykrywalność wybranych chorób i pozwalają na ograniczenie liczby porad lekarskich, badań diagnostycznych czy hospitalizacji z powodu problemów lekowych. Są więc wysoce kosztowo efektywne zarówno w skali jednostki, jak i całego systemu ochrony zdrowia.

Więcej na: www.medexpress.pl

Pin It on Pinterest

Share This