Jak podaje Polityka Zdrowotna farmaceuci bali się do niedawna informować o tym, że w ich placówce odbywają się szczepienia przeciwko COVID-19. Obawiali się, że będzie to potraktowane jako naruszenie zakazu reklamy aptek. Tu naprzeciw wyszedł Główny Inspektor Farmaceutyczny, który jasno wskazał, że taka informacja powinna być wywieszona w witrynie apteki. Farmaceuci alarmują jednak, że nie będą mogli podawać pacjentom do wiadomości możliwości skorzystania z opieki farmaceutycznej. 

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat zakaz reklamy aptek wywołał ponad tysiąc spraw sądowych. Prawnicy nie raz wskazywali, że przepis jest szkodliwy dla palcówek farmaceutycznych, gdyż niejasna jest granica między reklamowaniem a informowaniem. W sprawie polskich przepisów głos zabrała nawet Komisja Europejska w 2020 uznając, że zakazanie komunikowania czy informowania o akcjach promujących zdrowie, akcjach profilaktycznych związanych z pomiarem ciśnienia czy poziomu cukru oraz opiece farmaceutycznej czy innych usługach świadczonych w aptece, jest zbyt daleko idącym ograniczeniem – czytamy dalej w materiale.

Więcej na: www.politykazdrowotna.com

Pin It on Pinterest

Share This