Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują do przedstawicieli samorządu aptekarskiego, w tym niektórych członków Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowych Izb Aptekarskich, o zaprzestanie, nasilonej szczególnie w ostatnich dniach, akcji dezinformacji i oczerniania przedsiębiorców działających na rynku aptecznym, niebędących farmaceutami.

Stan zagrożenia epidemicznego, ogłoszony w ubiegłym tygodniu, i związane z nim oblężenie aptek przez pacjentów, powinny być wystarczającym powodem do zaprzestania wewnętrznej wojenki, prowadzonej od lat przez niektórych członków samorządu aptekarskiego, w tym przedstawicieli jego najwyższych władz. Niestety, także obecna, nadzwyczajna sytuacja została przez to środowisko wykorzystana do ataku na właścicieli i pracowników aptek sieciowych.

Jej skutkiem jest dezinformacja pacjentów, obrażanie farmaceutów pracujących w aptekach należących do sieci aptecznych, podkopywanie zaufania do właścicieli aptek i pracującego w nich personelu, a także do całego systemu ochrony zdrowia, którego apteki, bez względu na formę własności, są uczestnikiem.

W obecnej sytuacji, takie zachowanie jest szczególnie naganne – odciąga właścicieli aptek oraz farmaceutów i techników od sprawy najważniejszej – dostarczenia Polakom leków, środków dezynfekcyjnych i porady farmaceutycznej, a także rady, otuchy i dobrego słowa. W ten sposób rozumiemy naszą misję, i tak rozumieją ją nasi farmaceuci, którzy w ostatnim czasie stanęli na czele walki z epidemią. Od ich postawy, tak jak od postawy techników i innych pracowników aptek, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, menedżerów ochrony zdrowia, menedżerów sieci aptecznych, pracowników hurtowni farmaceutycznych oraz decydentów politycznych, przedstawicieli samorządów zawodowych, organizacji pracodawców zależy, czy ją wygramy.

Jednak wskutek formułowanych przez Państwa dokumentów, listów , wpisów internetowych i wystąpień w mediach, farmaceuci i pracownicy naszych aptek muszą zajmować się odpieraniem absurdalnych zarzutów i odpowiadaniem na kolejne pisma. Dlatego członkowie Związku Pracodawców Aptecznych nie będą dłużej na te próby infamii i akty hejtu reagować – nie mamy na to czasu. Wolimy skupić się na pomocy naszym pacjentom, dbaniu o jak najlepsze działanie aptek w sytuacji kryzysowej, wdrażaniu procedur ochrony farmaceutów i pacjentów, racjonalizacji pracy aptek i całego systemu zabezpieczenia Polaków w leki, myśleniu, jak poprawić obowiązujące rozwiązania prawne. Stąd od początku obecnego kryzysu jesteśmy aktywnym uczestnikiem spotkań w parlamencie i w ministerstwach, a nie hejterskich forów internetowych.

Jednocześnie, po uporaniu się z epidemią, deklarujemy gotowość rozpoczęcia dyskusji o niezbędnych zmianach na polskim rynku farmaceutycznym – z poszanowaniem godności wszystkich zainteresowanych stron, z założeniem dobrej woli wszystkich uczestników dyskusji. Dzisiejsza sytuacja – nieustająca krucjata zawodowych hejterów przeciwko aptekom sieciowym, które są pełnoprawnym, odpowiedzialnym i bardzo potrzebnym uczestnikiem systemu ochrony zdrowia – skutkuje coraz większym zacofaniem polskiego rynku aptecznego względem rozwiniętych krajów Zachodu, ze szkodą dla pacjentów, farmaceutów i całego systemu ochrony zdrowia.

Pin It on Pinterest

Share This